Humor is overwonnen droefheid

Website in ontwikkeling !

eithward@kpnmail.nl

06 1248 7475

Malle managementmethoden en -modellen HET VREEMDE CIRCUS VAN MANAGERS EN HUN METHODEN

HEEFT U THUIS OOK EEN COMMUNICATIEPLAN?


Effectief, efficiënt managen, professioneel organiseren, dat moet, en kan prima in een koekjesfabriek als je daarbij uitgaat van het idee dat de organisatie een machine is die je dan ook als een machine moet inrichten en besturen. Maar heeft u thuis ook een beleidsplan? En functie-omschrijvingen? Een communicatieplan? Een objectief beoordelingssysteem voor het beoordelen van de vriendjes van uw dochter?


Nee toch. Maar, waarom eigenlijk niet? Omdat je de dingen in een familie nou eenmaal anders organiseert, zegt u? En waarom is dat dan zo? Omdat je je daar bevindt in een werkelijkheid die wezenlijk verschilt van een machine met als verlengstuk mensen die mechanische arbeid verrichten.
In het universum van menselijke familieverbanden gelden andere organisatiewetten en -regels dan in wereld waar de machinemetafoor wel goed werkt.

Zou het misschien zo kunnen zijn dat in dienst-verlenende organisaties de metafoor van de menselijke familie een paradigma is dat veel beter werkt als het gaat om het vinden van oplossingen voor allerlei organisatieproblemen?

Lees hier het antwoord >>>

HOE MEET JE DE KWALITEIT VAN HET WERKKLIMAAT?

Wat was de laatste keer dat jij als manager hebt gelachen met je medewerkers? Of gehuild misschien? Hoe lang is dat geleden? Dagen, weken, maanden? Vandaag nog?
Vragen die een mooie methode zijn om het werkklimaat in uw organisatie te meten.

WIE KRIJGT DE SCHULD?


Soms gaat het ineens niet zo goed meer met je als manager. En je was nog wel zo veelbelovend….

Heb je ooit een baas meegemaakt die toen concludeerde dat je op de verkeerde plek terecht gekomen was. Dat het niet aan jou lag, maar dat jouw capaciteiten niet pasten bij wat er daar, op die plek in de organisatie moest gebeuren?  


Of zeiden ze toen dat je “Door het ijs was gezakt”. Of: “Best jammer van die vent/meid hoor, want het we dachten echt dat het een toppertje was …”

WIE IS ER NOU EIGENLIJK GEK?


Als de uitgangspunten of vooronderstellingen van je bazen en collega-managers over organiseren niet juist, of zelfs onzinnig zijn, kun je het eigenlijk niet goed doen als manager. Meegaan in de waanzin is dan vaak het enige alternatief.
Maar thuis, in je bed, of zomaar in de auto onderweg, komen dan de twijfels. Je gevoel zegt dat er ergens iets niet klopt, dat het zo niet werkt, dat je zo de werkelijkheid niet naar je hand kunt zetten.  Maar ja…  waar zit de denkfout?
Lees dat bij: merkwaardige uitgangspunten >>>

SCIENTIFIC MANAGEMENT

De managementellende van nu hebben we met name te danken aan een freak, een dolgedraaide techneut, een meetgek, maar ondertussen wel mooi een professor genaamd Frederick Taylor. Hij staat bekend als de vader van het Scientific Management, de zg. Wetenschappelijke Bedrijfsvoering. Hij onderzocht ‘wetenschappelijk’ met een stopwatch in de hand hoe snel zijn kinderen zich ‘s ochtends na zijn fluitsignaal konden wassen, aankleden en aan tafel komen zitten voor het ontbijt. En zo vlogen zijn kinderen ‘s ochtends uit hun bed, snel door de badkamer, glijdend over de trapleuning naar beneden op weg naar de keukentafel om maar de snelste te kunnen zijn. Dat deed hij vervolgens ook met het werk dat mensen in fabrieken uitvoeren en zo werd het ook daar mode om alles zo snel mogelijk te doen, want tijd is geld nietwaar? En de waanzin die toen overal toesloeg noemden ze ‘wetenschappelijke bedrijfsvoering’.

UIT JE KANTOOR GEFLEXPLEKT?

Dan heb je ook nieuwe woordenschat nodig.
Lees hier het
flexplekwoordenboek >>>

Zit je waar je als manager in de organisatie werkt wel in het juiste toneelstuk? En ook in de juiste acte? Of heb je soms het idee dat je de verkeerde film terecht gekomen bent.
Lees in dat geval:

De ontwikkelingsfasen van mensen, organisaties en maatschappijen  >>>

DE GEKETENDE MANAGER

Voelt u zich zoals hierboven? Vastgeketend aan kengetallen, prestatie-indexen en andere cijfers? En werkt u in de dienstverlenende sector? Word dan een Houdini, doorzie de truc en verbreek binnen 5 minuten de sloten die u gevangen houden. Cijfers in die sector zijn vaak net zo zacht en buigzaam als kettingen en sloten die van ijzer lijken maar in werkelijkheid zijn ze gemaakt van lood en lood is een zacht metaal dat je gemakkelijk kunt buigen. Zo kun jezelf snel bevrijden van dat cijferfetischisme.

METEN MET ELASTIEK

De sterk overschatte waarde van het meten van resultaten met behulp van vragenlijsten en enquêtes. Lees hier meer >>>

Mensen objectief beoordelen? Dat kan helemaal niet! >>>

MOOIE SPROOKJES OVER EN VOOR MANAGERS

A LITTLE QUESTION


There are two kinds of machines: trivial machines and non-trivial machines


Trivial machines do:

peep-peep, tuut-tuut, ho-ho, peep-peep, tuut-tuut, ho-ho, peep-peep, tuut-tuut, ho-ho, etc.


Non-trivial machines do:

peep, tuut, ho, we, problem, I, ho-ho, peep, tuut, idea, action, solution, succes, happy, tuut, etc.


Now tell me, what are you? Are you a trivial machine or a non-trivial machine?


Please put up your hand if you think you are a trivial machine.

And now, put up your hand if you think you are a non-trivial machine.


So you all think you are non-trivial machines?

Then tell me, why do you always organize the work of your people so as if they were trivial machines.….


Deze question stelde de wetenschapsfilosoof prof. Von Foeurster op een congres van de VEER-Stichting in de Pieterskerk in Leiden.

Het zijn vreemde tijden in Organisatieland. De managementwaanzin in organisaties begint onrustbarende proporties aan te nemen. Managers proberen steeds vaker de organisatie in de gewenste richting te sturen en te houden door nog meer te meten en nog meer te controleren. Daardoor zijn medewerkers een belangrijk deel van hun dag bezig met verzamelen van informatie en het schrijven van rapporten, maar veel helpt het allemaal niet. Vooral in dienstverlenende organisaties blijken cijfers boterzacht te zijn en hebben ze vaak niet meer waarde dan het weerbericht van vorige week. Toch besteden managers steeds meer tijd aan dat meten en controleren, omdat ze geloven dat het nodig en ook mogelijk is om van hun organisatie een ‘geoliede machine’ te maken.
Dat is soms mogelijk, maar dat is een volstrekt waanzinnig idee als het werk in de organisatie voornamelijk door mensen wordt gedaan en mensen zijn geen machines. Machines hebben geen eigen ideeën over het werk dat gedaan moet worden, geen eigen wil of doelen en ervaren geen emoties bij het werk dat ze doen. Mensen hebben dat allemaal wel en daarom moet en kun je mensen niet zo ‘aansturen’ als je dat bij machines doet.

Machines kun je managen met allerlei bedrijfskundige methoden en technieken die daarvoor ontwikkeld zijn, maar bij mensen heb je daar niet zoveel aan, mensen laten zich niet managen. Bij het aansturen van mensen gaat het veelmeer om zaken als: leiding geven, zelf het goede voorbeeld geven, motiveren, inspireren, goed opleiden en voorwaarden scheppen, ervoor zorgen dat je medewerkers hun werk goed kunnen doen. Dat zijn allemaal zaken waarbij het meer gaat om kwaliteit dan kwantiteit en kwaliteit kun je niet goed meten met alleen maar natuurkundige meetlatten zoals aantal, lengte, gewicht en temperatuur. Als je kwaliteit wilt meten, ben je daarvoor aangewezen op de ingebakken, subjectieve meetlatten van de mens zelf zoals: Hoe voelt het, is het OK? Is het leuk of vervelend. Kan het door de beugel of deugt het gewoon niet. Is het mooi of lelijk. Etc.       

Het aantal mensen in organisaties met stress en burned-out verschijnselen neemt toe. Managers en leiders vragen zich verdwaasd af hoe het nu verder moet. Nog meer, nog vaker en misschien nog beter meten? Nog meer rapporten, onderzoeken, checks and balances, toezichthouders en externe adviseurs? Is dat de oplossing? In de praktijk blijkt dat die oplossingsrichting leidt tot allerlei vermakelijke, maar tegelijkertijd tragische taferelen. Het lijkt soms wel een circus waarin de leeuwen binnenkomen terwijl de paarden nog ronddraven en de clowns in de trapeze hangen.

Op deze website vindt u een breed spectrum van dit soort malle toestanden. Lees en verbaas je, verwonder je, lach en huiver …..  Maar, hoe zijn we zo verdwaald geraakt? Waar komt al die onzin eigenlijk vandaan? Daarover leest u hier van alles. En is er een uitweg is uit dit malle labyrinth waarin we met zijn allen verdwaald zijn geraakt? Ook op die vraag vindt u antwoorden op deze website.

NATIONALE POLITIE IN DE PROBLEMEN

De Nationale Politie wil nog steeds niet functioneren als ‘een geoliede machine’. Dat is ook niet zo vreemd, want dat kan helemaal niet. De Politie is nou eenmaal geen machine, maar een dienstverlenen-de organisatie en daar is werk gewoon mensenwerk en geen technisch proces dat door machines wordt uitgevoerd.

En als je mensen gaat behandelen alsof ze machines zijn, gaat er een heleboel niet goed. Lees hier wat er dan fout gaat en waarom dat zo is.

-