Opgericht te Zutphen 1851

   Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden                                                  In vriendschap samen werken aan jezelf

 
Vrijmetselaarsoge Karel van Zweden - Zaadmarkt 97 - 7201 DD Zutphen - Email: secretarisloge44@vrijmetselaars.nl  
      Tel. 0575-513375 - Mobiel 06 5136 6580 - KvK 40102221 - Bank: NL51 ABNA 0586 507620   

De vrijmetselarij voorziet bewust levende mensen van een weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat doen we middels onderlinge gesprekken, werken met symbolen en het samen beleven van rituelen. Vrijmetselaars zien zichzelf daarbij als een ruwe steen die bewerkt moet worden. De samenleving is in die metafoor het bouwwerk waarin we als menselijke bouwsteen een plek en een functie hebben.Vroeger was er daarbij sprake van ballotage, wat betekent dat alle leden in moesten stemmen met uw lidmaatschap door anoniem ofwel een wit (OK), ofwel een zwart (niet OK) balletje in een zakje te deponeren waarna werd gekeken of er misschien ook een zwart balletje in het zakje zat, want dan ging het allemaal niet door.


Tegenwoordig is er geen sprake meer van ballotage, maar in de loge wordt wel bekend gemaakt dat u lid wilt worden en als er dan leden zijn die daar problemen mee hebben, is dat nog steeds een punt van discussie. Al dat overleg kost tijd en daarom is een lidmaatschap dan ook niet van de ene op de andere dag geregeld. Dat kan wel een paar maanden duren.


Alleen mannen


Het was eeuwenlang zo dat alleen mannen lid konden zijn van een vrijmetselaarsloge. Dat is niet zo vreemd, want er waren in die tijden nou eenmaal geen vrouwelijke bouwvakkers. Tegenwoordig begint daar wel verandering in te komen. Er zijn nu ook vrouwenloges en gemengde loges. Ook Zutphen kent een gemengde loge, maar de loge Karel van Zweden is nog steeds een mannenloge. Wij houden ons aan die traditie, omdat in gemengde loges de man-vrouw relatie ongewild toch altijd een rol gaat spelen bij de onderlinge verhoudingen en de aard van gesprekken die we met elkaar hebben.                                         

Lidmaatschap is geen vrijblijvende zaak


Lid zijn van de loge betekent dat van u wel verwachten dat u op de een of andere manier uw aandeel neemt in de werkzaamheden die nou eenmaal gedaan moeten worden om een vereniging draaiend te houden. Verder verwachten we van u dat u regelmatig aanwezig bent op de avonden dat er een zitting is. Dat alles vraagt van u een concrete investering in uren (vrije) tijd.  

LID WORDEN?


Kan iedereen lid worden?


Nee. U en de loge moeten wel voldoende bij elkaar passen. Een eerste vereiste is dat u geïnteresseerd bent in het gedachtengoed van de vrijmetselarij. Dat houdt in dat u zichzelf beter wilt leren kennen en een spirituele zoektocht wilt ondernemen met de bedoeling om van uzelf een beter mens te maken. U beseft en accepteert dat dit bij een vrijmetselaarsloge geen eenzaam avontuur is, maar een gezamenlijke activiteit.


U hoeft niet religieus te zijn, maar u heeft wel het idee dat er in het leven naast de puur natuurkundige fenomenen die we kunnen waarnemen en meten andere krachten werkzaam zijn in het universum.


U hecht waarde aan kameraadschap, bent niet dogmatisch en meent dat De Waarheid niet bestaat: waarheid wordt door u met een kleine w geschreven.

U onderkent het belang van rituelen en bent van mening dat rituelen een betekenisvol element van ons leven zijn.


Een zorgvuldige procedure


We vinden het belangrijk dat we vooraf goed met elkaar verkennen of u en de Zutpense loge goed bij elkaar passen. Dat voorkomt teleurstelling van beide zijden, want het is voor iedereen vervelend als de verwachtingen die u mogelijk heeft van het lidmaatschap van onze loge, of die wij van u hebben, niet bewaarheid worden. We hebben daarom vooraf met u een aantal gesprekken waarin we van beide zijden bekijken of onze verwachtingen voldoende met elkaar overeenkomen.


Logo van de gemengde loge