Opgericht te Zutphen 1851

   Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden                                                  In vriendschap samen werken aan jezelf

 
Vrijmetselaarsoge Karel van Zweden - Zaadmarkt 97 - 7201 DD Zutphen - Email: secretarisloge44@vrijmetselaars.nl  
      Tel. 0575-513375 - Mobiel 06 5136 6580 - KvK 40102221 - Bank: NL51 ABNA 0586 507620   

De vrijmetselarij voorziet bewust levende mensen van een weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat doen we middels onderlinge gesprekken, werken met symbolen en het samen beleven van rituelen. Vrijmetselaars zien zichzelf daarbij als een ruwe steen die bewerkt moet worden. De samenleving is in die metafoor het bouwwerk waarin we als menselijke bouwsteen een plek en een functie hebben.

WAT DOEN WE?

We komen in principe wekelijks bij elkaar op dinsdagavond. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.

De binnenkomst

Wanneer je binnenkomt is het de gewoonte om eerst alle reeds aanwezige logeleden een hand te geven. Vervolgens neem je een kopje koffie, of thee en kun je even bijpraten.


De zitting zelf

De bijeenkomst begint om 20.00 uur met een aantal vaste punten zoals het vergaderverslag, nieuwe leden, bestuursmededelingen, een korte rondvraag, etc. Dat duurt meestal niet langer dan een kwartier.
Daarna houdt een van de leden een kort verhaal van zo’n 5 minuten over een specifiek vrijmetselaarssymbool en de betekenis die dat voor hem persoonlijk heeft.  We noemen dat een bouwstukje.

Daarna komt het echte bouwstuk. Dat is meestal een bijdrage van een lid van onze eigen loge, maar soms ook wel van een lid van een andere loge of een inleider die geen vrijmetselaar is. Zo’n bouwstuk gaat over het algemeen over een thema uit de vrijmetselarij of een psychologisch, filosofisch, historisch of algemeen maatschappelijk onderwerp. Dit alles duurt bij elkaar meestal zo’n 30-45 minuten. Daarna is er een korte pauze waarin u een drankje kunt halen bij de bar.

De comparitie

Na de pauze wordt het gepresenteerde bouwstuk op een respectvolle manier besproken. We noemen dat de ‘comparitie’. Daarbij kunnen de toehoorders vragen stellen, of hun eigen interpretatie of opvatting van het behandelde thema geven. Het is daarbij de bedoeling dat er een dialoog tussen spreker en toehoorder plaatsvindt en geen discussie over wie er gelijk heeft, of een andere vorm van respectloos reageren. Ook blijken van waardering zijn niet aan de orde. Dat is bij de comparitie een taak van een functionaris die we ‘de redenaar’ noemen. Hij sluit de comparitie af met een samenvatting en een paar woorden waarmee hij het bouwstuk namens de hele loge beoordeelt en waardeert.  

Nadat de zitting officieel is beëindigd is er vervolgens alle tijd voor informele gesprekken en gezelligheid onder het genot van een hapje en een drankje.Andere bijeenkomsten

Behalve gewone zittingen zijn er speciale zittingen, zoals bijvoorbeeld de zittingen waar je officieel ingewijd wordt als lid van de loge, of een hogere graad krijgt. Andere speciale zittingen zijn: de zomer Sint-Jan, de midwinterbijeenkomst en de rouwzitting. Verder zijn er jaarlijks terugkerende feestelijke evenementen zoals het vieren van de dies natalis van de vereniging en de Sylvesterbijeenkomst waarbij ook de echtgenotes en / of partners van harte welkom zijn.