Opgericht te Zutphen 1851

   Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden                                                  In vriendschap samen werken aan jezelf

 
Vrijmetselaarsoge Karel van Zweden - Zaadmarkt 97 - 7201 DD Zutphen - Email: secretarisloge44@vrijmetselaars.nl  
      Tel. 0575-513375 - Mobiel 06 5136 6580 - KvK 40102221 - Bank: NL51 ABNA 0586 507620   

De vrijmetselarij voorziet bewust levende mensen van een weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat doen we middels onderlinge gesprekken, werken met symbolen en het samen beleven van rituelen. Vrijmetselaars zien zichzelf daarbij als een ruwe steen die bewerkt moet worden. De samenleving is in die metafoor het bouwwerk waarin we als menselijke bouwsteen een plek en een functie hebben.Andere functies

Het bestuur wordt verder bijgestaan door een aantal benoemde functionarissen die verantwoordelijk zijn voor zaken zoals: het onderhoud van het gebouw, het horecagebeuren, de muziek tijdens de zittingen, de ziekenzorg, de bibliotheek en het archief, de website, etc.

Actieve participatie van leden

Om een vereniging met een eigen gebouw draaiende te houden, moet er heel wat gebeuren en we verwachten van de leden dat ze daar een bij hun werk, leeftijd en achtergrond passende bijdrage aan leveren. Behalve uw aanwezigheid bij wekelijkse zittingen zijn er mogelijk dus ook andere activiteiten die een beroep doen op uw beschikbare vrije tijd.

We hebben ruime vakantieperiodes. Vanaf eind juni tot begin september is er zomervakantie. In de landelijke voorjaars- en herfstvakantie zijn er ook geen activiteiten.


Relatie met de Nederlandse Orde van Vrijmetselaars

De loge Karel van Zweden is lid van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren onder het Groot-Oosten, maar hoe die relatie precies zit kunt u het beste zelf lezen op de landelijke website van de Vrijmetselaars.

DE ORGANISATIE VAN DE LOGE

Juridisch een gewone vereniging

De loge Karel van Zweden is juridisch een vereniging. Dat betekent dat er statuten zijn en dat de vereniging wordt geleid door een bestuur dat jaarlijks op een Algemene Ledenvergadering gekozen, dan wel herkozen wordt.
Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
- De voorzitter
- De secretaris
- De thesaurier (penningmeester)
- Een gedeputeerd meester die de loge vertegenwoordigt
- De 1e opziener (coördinator van de meesters)
- De 2e opziener (coördinator van de leerlingen en gezellen)
- De redenaar

Commissies

Verder bestaat er allerlei commissies zoals een kascommissie en de Commissie van Onderzoek die als taak heeft om kandidaten voor een lidmaatschap te informeren en te onderzoeken.