Humor is overwonnen droefheid

Website in ontwikkeling !

eithward@gmail.com

06 1248 7475

Malle managementmethoden en -modellen

Over organisaties en de werelden van Φ en Ψ


Er is een groot verschil tussen industriële bedrijven en dienstverlenende organisaties. Een industrieel bedrijf zoals Hoogovens bevindt zich voor het grootste deel in een materieel universum dat we voor het gemak maar even aanduiden met Φ, de Griekse letter phi die hier staat voor de zichtbare, tastbare, fysieke, kwantitatieve wereld van de materie.
De dingen zijn daar prima meetbaar, want je hebt voor elk kenmerk wel een standaard-meetlat die je naast het te meten object kunt leggen. Een rol staal heeft een bepaald gewicht, lengte, temperatuur, volume, prijs, etc. Allemaal prima te meten.

Het werk dat mensen hier verrichten is op de werkvloer is voor het grootste deel fysieke arbeid: lichamelijk werk, waarbij de mens functioneert als het verlengstuk van een machine en mechanisch werk doet dat gemakkelijk te meten en dus te automatiseren is. Wie je bent als persoon is dan niet zo belangrijk. Een wals goed bedienen is een wals goed bedienen en of je dan politiek links, of rechts bent, aardig of een etterbak, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Je moet gewoon de knoppen van het besturingspaneel van de wals goed hanteren.

De klant is daarbij niet fysiek aanwezig. Verder staat er een groot hek om het bedrijf en daarbinnen gebeurt het, waardoor het productieproces fysiek zichtbaar is. Chefs kunnen zien wat er op de werkvloer concreet gebeurt. Er worden grondstoffen aangevoerd en aan de achterkant van de fabriek komen de producten eruit. Als organisatieprincipe is op uitvoerend niveau de machinemetafoor een prima uitgangspunt.    

Hoe anders is dat in dienstverlenende organisaties. Deze bevinden zich voor het grootste deel in een universum dat we voor het gemak maar even Ψ noemen, de Griekse letter psi die hier staat voor de kwalitatieve, niet-direct zichtbare, psychologische, geestelijke, spirituele wereld van ideeën en idealen, meningen, gevoelens, klanttevredenheid, werksfeer, ethisch besef, persoonlijke groei, creativiteit, etc. Voor dat universum hebben we bijna geen standaard-meetlatten waarmee je allerlei psychologische kenmerken goed kunt meten. Hoe meet je als politie het veiligheidsgevoel van de bewoners van een stadswijk? Daarvoor hebben we geen standaard-eenheden waarmee je kunt concluderen dat het in Aerdenhout 10x zo veilig is als in Rotterdam-Zuid.

In de wereld van Ψ is werk voor het grootste gedeelte geestelijke arbeid, denkwerk: problemen opsporen, analyseren, oplossingen zoeken, ideeën verzinnen, keuzes maken, beslissingen nemen, mensen motiveren, etc. Bij dat soort werk speelt wie je bent als persoon juist een heel belangrijke rol. Bij dienstverlenend werk maakt het voor de uitvoering van het werk wel degelijk veel uit of je politiek gezien links, of rechts bent, aardig of een niet, etc. Als chef-bullebak is het moeilijk om mensen te motiveren anders dan via straffen en belonen en een arrogante politieman, of -vrouw zul je op straat in het dagelijkse werk heel anders ervaren dan een gemoedelijke wijkagent.

Bij dienstverlenend werk gaan de medewerkers vaak de poort van de organisatie uit, of vindt het ‘productieproces’ plaats in kantoorruimtes, op straat, of bij de klant thuis, ver buiten het gezichtsveld van chefs en managers. Het ‘product’ komt daarbij tot stand in een samenwerkingsrelatie met de klant waar de klant zelf op dat moment ook invloed op heeft.
En hoe meet je daar het resultaat? Fysiek? Kan, maar dan mis je de essentie. Als er 2.000 bekeuringen worden gemaakt door een bepaald politieteam, betekent dat nog niet meteen ook dat het er daardoor veel veiliger op is geworden. We proberen het resultaat van dienstverlenend werk vaak wel zo te meten, maar dat is een meetmethode uit het universum van Φ. We proberen kwalitatieve resultaten wel te meten met kwantitatieve meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld gestandaardiseerde vragenlijsten, maar zoals u kunt lezen bij de pagina meten ‘met elastiek’ levert dat als je het goed bekijkt weinig meetresultaten op waar je echt wat mee kunt.

De wereld van φ


Soort organisatieVisie op management
Werk- en denkprincipesVisie op veranderenDe klant


De wereld van ψSoort organisatieVisie op managementWerk- en denkprincipesVisie op veranderenDe klant