Opgericht te Zutphen 1851

   Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden                                                  In vriendschap samen werken aan jezelf

 
Vrijmetselaarsoge Karel van Zweden - Zaadmarkt 97 - 7201 DD Zutphen - Email: secretarisloge44@vrijmetselaars.nl  
      Tel. 0575-513375 - Mobiel 06 5136 6580 - KvK 40102221 - Bank: NL51 ABNA 0586 507620   

De vrijmetselarij voorziet bewust levende mensen van een weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat doen we middels onderlinge gesprekken, werken met symbolen en het samen beleven van rituelen. Vrijmetselaars zien zichzelf daarbij als een ruwe steen die bewerkt moet worden. De samenleving is in die metafoor het bouwwerk waarin we als menselijke bouwsteen een plek en een functie hebben.We zijn als mens allen ruwe stenen die bewerkt moeten worden om zo kubieke stenen te worden die een plaats kunnen krijgen in het grote maatschappelijke bouwwerk dat wij de ‘tempel van Salomo’ noemen.
Die rituelen zijn bij elke loge ongeveer hetzelfde, maar er is zo hier en daar een enkele loge die daarbij graag teruggrijpt op een meer traditionele vorm met wat meer spektakel.

Ook is er een rituele rouwzitting waarbij we afscheid nemen van een overleden lid. Verder zijn er ook een aantal feestdagen die op een rituele manier gevierd worden, zoals de dies natalis (de geboortedatum) van de Zutphense loge, het midzomerfeest en het midwinterfeest.

Een ander soort ritueel is het eigen idioom waarvan we ons als vrijmetselaars bedienen. Een lid van onze of een andere loge noemen we een ‘broeder’, de gezamenlijke maaltijd heet een ‘broedermaal’, de wereld buiten de loge is ‘het westen’, het drinkglas bij het broedermaal heet een ‘kanon’ dat ‘geladen’ moet worden, etc.
Geheime rituelen?

In principe zijn de inwijdingsrituelen geheim, maar als u een beetje snuffelt op het internet, kunt u daar heel veel vinden.
We raden mensen leden wel af om de rituelen vooraf door te lezen, omdat het verrassingselement dan weg is als je ze mee gaat maken. Het ritueel wordt dan het meespelen in een toneelstuk waarvan je het boek al hebt gelezen.

WERKEN MET RITUELEN

Over rituelen

Elke gemeenschap van mensen heeft zo zijn eigen rituelen. Dat geldt voor landen, subculturen, religies, verenigingen en zelfs families. Op koningsdag zijn er in Nederland overal vrijmarkten en kleurt alles oranje, bij verjaardagen zingen we in Nederland de jarige toe met het schone lied “Er is er een jarig”, op oudejaarsavond eten we oliebollen en appelflappen, elke zondag gaan er mensen naar een kerk en maken daar een ritueel mee, sommige families komen op alle verjaardagen bij elkaar, etc. Een ritueel is dus niets anders dan een specifieke, vaste manier van handelen van een bepaalde groep mensen. Een mooie definitie is ook: bij een ritueel beleeft een groep mensen samen een verhaal. En zo hebben de vrijmetselaars ook eigen rituelen.

Rituelen bij de vrijmetselaars

Een van die rituelen is dat we iedereen die al aanwezig is een hand geven als we ‘s avonds de loge binnenkomen. De manier waarop een normale logeavond verloopt, heeft ook een vaste structuur. Daarover vindt u alles op de pagina bouwsteen en comparitie.

De belangrijkste rituelen van de vrijmetselaars zijn echter de manieren waarop nieuwe leden ingewijd worden en doorstromen naar een hogere graad. Deze staan alle in het teken van de basale metafoor van de vrijmetselarij:

Een ritueel, heel lang geleden