Opgericht te Zutphen 1851

   Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden                                                  In vriendschap samen werken aan jezelf

 
Vrijmetselaarsoge Karel van Zweden - Zaadmarkt 97 - 7201 DD Zutphen - Email: secretarisloge44@vrijmetselaars.nl  
      Tel. 0575-513375 - Mobiel 06 5136 6580 - KvK 40102221 - Bank: NL51 ABNA 0586 507620   

De vrijmetselarij voorziet bewust levende mensen van een weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat doen we middels onderlinge gesprekken, werken met symbolen en het samen beleven van rituelen. Vrijmetselaars zien zichzelf daarbij als een ruwe steen die bewerkt moet worden. De samenleving is in die metafoor het bouwwerk waarin we als menselijke bouwsteen een plek en een functie hebben.verwoed probeert te overtuigen van zijn gelijk. De Waarheid wordt bij een comparitie met een kleine w geschreven.

Het is ook niet de bedoeling dat de leden die iets te vragen, of anderszins iets op te merken hebben hun persoonlijke waardering of afkeuring van het bouwstuk uitspreken. Dat is  een taak die berust bij een vaste functionaris die we ‘de Redenaar’ noemen. Deze geeft aan het eind van de bespreking van een bouwstuk een samenvatting van wat er aan de orde is geweest en geeft dan namens de hele loge een waardering van het bouwstuk.
Behandelde onderwerpen

In 2018 zijn er bouwstukken gehouden over de volgende onderwerpen:

- Over de Benedictijnen en hun 12 orderegels
- Over een vrije man in de 17e eeuw
- De filosofie van de gelijkwaardigheid
- Het klooster van Aduard en het vroege humanisme
- Alchemistische elementen in de vrijmetselarij
- Over de diverse beelden van wie en wat God is
- De psychologische ontwikkelingsniveaus van mensen
- Over het schilderij ‘De verloren zoon’ van Rembrandt

BOUWSTUK EN COMPARITIE

Het bouwstuk

Een belangrijk onderdeel van een reguliere logeavond is het bouwstuk. Een bouwstuk is een verhandeling van een lid van de loge of van iemand van buiten over een onderwerp dat binnen de interessesfeer van de vrijmetselaars ligt. Dat kan een mondelinge lezing zijn, maar ook wel een presentatie met een beamer. Een bouwstuk duurt meestal zo’n 30-45 minuten.

Bij het houden van een bouwstuk geldt dat het niet alleen maar een inhoudelijk verhaal mag zijn. We verwachten dat je dan ook iets zegt over wat de inhoud voor jou persoonlijk betekent en wat de consequenties voor de praktijk van alledag binnen en buiten de loge zijn.

De comparitie

Na de presentatie van het bouwstuk is er eerst een pauze van ongeveer een kwartier waar iedereen een drankje kan nemen. Daarna wordt het bouwstuk besproken. Dat gebeurt op een rituele, voorgeschreven manier, omdat we het heel belangrijk vinden dat een bouwstuk op een respectvolle manier behandeld wordt. Concreet betekent dit dat degene die een vraag wil stellen of een opmerking wil maken dat op een vriendelijke manier doet, met de hand op zijn hart en niet in het openbaar in discussie gaat met de houder van het bouwstuk. We noemen dat de Vrije Ruimte. Daarbij kan er best een tweegesprek ontstaan, maar dan wel in de vorm van een dialoog en niet in de vorm van een twistgesprek waarbij de een de ander