Humor is overwonnen droefheid

Website in ontwikkeling !

eithward@gmail.com

06 1248 7475

Malle managementmethoden en -modellen

Over het maken van keuzes


Daarom moet je er altijd aan denken dat een weg niet meer is dan een weg.
Als je het gevoel krijgt dat het beter is hem niet te volgen mag je er onder geen voorwaarde op verder gaan.

Om zo’n helder inzicht te hebben, moet je een geregeld leven leiden. Alleen dan zul je weten dat welke weg dan ook niet meer is dan een mogelijke weg en dat er niets smadelijks aan is, noch tegenover je­zelf, noch tegenover anderen, om hem op te geven als dat hetgeen is wat je hart je ingeeft.

Maar je besluit om de weg al dan niet te blijven volgen moet vrij zijn van angst of streven.  Ik waarschuw je!

Bekijk elke weg van nabij en overweeg goed.

Probeer hem zo dikwijls als je het nodig oordeelt.

Stel jezelf dan één vraag en stel die alleen aan jezelf.

Ik zal zeggen welke vraag het is: "Heeft deze weg een hart?"


Alle wegen zijn hetzelfde: ze leiden nergens heen …

Ik mag zeggen dat ik in mijn eigen leven lange, zeer lange wegen heb doorlopen, maar ergens daarmee gekomen ben ik niet …


Heeft deze weg een hart?

Zo ja, dan is het de goede weg, zo nee, dan dient hij tot niets.

Beide wegen leiden nergens heen, maar de ene heeft een hart, de andere niet;

de ene zorgt voor een vreugdevolle reis en zolang je hem volgt ben je daar één mee, terwijl de andere je je leven zal doen vervloeken.

De ene maakt je sterk, de andere verzwakt je.


Uit: Carlos Castaneda, De lessen van Don Juan.